ห้องเย็น
  • แรคกิ้งดีไซน์พิเศษ หลายรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของท่าน เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อควมคุมการเบอก จ่าย ตามรหัสสินค้า ตาม FIFO และ FEFO
  • ระบบการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิของห้องเย็นจัดเก็บสินค้าเพื่อให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด
  • ระบบกล้องวงจรปิดภายในห้องเย็นเพื่อความปลอดภัยของสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในห้องเย็น
  • การจัดการที่มีความยึดหยุ่นในการรับสินค้าความจุได้มากถึง 10000 พาเลต ในขอบเขตอุณหภูมิตั้งแต่ +25 ถึง -30 องซาเซลเซียส
  • ระบบ ISO 9001:2008 และ GMP
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ห้องเย็น | การจัดการ | ข่าว | ติดต่อเรา
© 2011 copyright Lucky Star Group. all rights reserved.