การจัดการ
  • เราบริการท่านด้วยความหยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด
  • การบริหารจัดการคลังสินค้าแบ่งออกเป็น 3ลักษณะ คือ
การบริหารจัดการลูกค้าหลายกลุ่มภายใต้การใช้คลังสินค้า ระบบการจัดการร่วมกัน
การบริหารจัดการคลังสินค้าแบบ Made to Order
การบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีอยู่แล้ว โดยการจัดตั้งทีมบริหารเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหา

การบริหารจัดการการขนส่ง
  • ฟลีทรถขนส่ง 10 ล้อ และ 4 ล้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิหรือแบบปกติ
  • ระบบการติดตามรถขนส่ง GPS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกอุณหภูมิระหว่างการขนส่งสินค้า เวลาการถึงที่นัดหมายที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
  • คอล เซนเตอร์เพื่อการติดต่อ ประสานงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านได้ถึงที่หมายตรงต่อเวลา และถูกต้องต่าได้รับมอบหมายจากท่าน
Region Lead-time
(day after receiving Sales Order)
Bangkok 1
(next day delivery)
Central 2-3
North & Northeast 3-4
South 4-5
 
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ห้องเย็น | การจัดการ | ข่าว | ติดต่อเรา
© 2011 copyright Lucky Star Group. all rights reserved.